Home » overige diensten

Naast het leveren en aanbrengen van scheurmeters kunnen wij ook de volgende diensten verrichten;

BaVib voor monitoren en preventie van schade aan woningen.

  • Opname woningen voor bouwwerkzaamheden op controle van scheuren voor en na de werkzaamheden.
  • Hoogtemetingen en scheefstand metingen, controlle op zakking en scheefstand.

Scheurmeters, meer informatie over scheurmeters en scheurmetingen

  • Plaatsen en meten met scheurmeters op metselwerk en beton

Funderingsinspectie, uitvoeren van inspectie van houten palen.

  • Funderingsonderzoek voor houten palen.

Schademetingen, diverse metingen ter voorkoming van schade of het monitoren van schade.

  • Hoogtemetingen
  • Scheefstandsmetingen in de vorm van vloerwaterpassing, lintvoegmeting en loodmeting.

Trillingsmetingen trillingen meten voor schade en hinder.

  • Trillingsmetingen voor schade aan gebouwen door heien, slopen en verkeersdrempels.
  • Trillingsmetingen voor hinder bij personen door verkeer en verkeersdrempels.

Akoestisch doormeten betonpalen prefab en in de grond gevormd.

  • Akoestisch doormeten betonpalen, controle op breuk van prefab betonpalen en insnoeringen.van in de grond gevormde palen.